ការផ្សព្វផ្សាយឱ្យដឹងអំពីមុទ្ទវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា


ការ​យល់​ឃើញ​តាម​រយៈ​ការ​រចនា​ក្រាហ្វិក

ភាសា​ជា​មូលដ្ឋា​ន​សម្រាប់​អត្តសញ្ញាណ​ វប្បធម៌ ដូច្នេះ​ហើយ​វា​សំខាន់​ណាស់​សម្រាប់​មនុស្ស​ក្នុង​ការ​រក្សា​​នូវ​​ភាសារបស់ពួកគេឱ្យនៅរស់រាន្តមានជីវិត។

មុទ្ទវិទ្យា កំណត់​រូប​រាង​នៃ​ភាសា​និ​ង​ធ្វើ​ឱ្យ​ពាក្យ​ដែល​បាន​សរសេរ​ចេញ​មក​ត្រូវ​បាន​គេ​មើល​ឃើញ​។​

អក្សរ​ខ្មែរ​គឺជា​ប្រព័ន្ធសរសេរដំបូងគេបង្អស់ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ខ្មែរ​ក្រហម​បាន​បំផ្លាញ​នូវ​ប្រពៃណីក៏ដូចជាការលេចឡើងនូវវប្បធម៌ទំនើប។ ជា​លទ្ធផល​គឺ​កម្ពុជា​មាន​ការ​ខ្វះ​ខាតនូវអ្នកជំនាញ សម្ភារៈ និងសៀវភៅសិក្សា។ ការ​កត់​ត្រា​ដ៏​ច្បាស់​លាស់​មួយ​ស្តី​អំពី​អនុ​សញ្ញានិង​ ក្បួន​ ច្បាប់មួយចំនួន អាចឱ្យយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាគោលការណ៍ណែនាំសម្រា ប់​អ្នក​រចនា​ក្រាហ្វិកសម័យបច្ចុប្បន្នក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងពុម្ពអក្សរខ្មែរដែលបានបាត់បង់។

ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ គឺជាពុម្ពអក្សរផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើង​សង្កេត​ឃើញ​ថាមា​ន​ការសរសេររួម បញ្ចូលគ្នារវាងភាសារផ្សេងៗគ្នាដូចជាខ្មែរ ចិន កូរ៉េ ឡាទីន។ល។​

ភាគ​​ច្រើននៅក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយ ការស៊ីញ៉េ និងក្នុងការទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃ ត្រូវបានសរសេរ ជា​ពុម្ព​អក្សរ​ចម្រុះគ្នា។ ការរួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងចុះ សម្រុងរវាងអក្សរផ្សេងៗគ្នានេះមិនត្រឹមតែបង្កើត ឱ្យ​មានបញ្ហាផ្នែកបច្ចេកទេសតែប៉ុណ្ណោះទេ ថែម ទាំង​ជា​ឧប​សគ្គ​មួយ​សម្រាប់​អ្នក​រចនា​ក្រាហ្វិក​ផង​ដែរ​ ដែលពួកគេនៅតែមិនទាន់អាចស្វែងរកឫក៏ អាច​ទទួល​ស្គាល់​ទាំង​ស្រុង​អំពី​ការ​រួម​បញ្ចូល​គ្នា​នេះ។​

ចាប់​តាំង​ពីមានការដា ក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធខ្មែរUnicode យើង​មាន​លទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​បោះពុម្ព​និង​ប្រើ​ប្រាស់​អក្សរខ្មែរនៅលើប្រព័ន្ធInternetបានកាន់តែងាយស្រួល។ សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​ប្រភេទ​តួអក្សរ​ខ្មែរ​ជា​ច្រើនដែលមានគុណភាពយ៉ាងល្អ ត្រូវបានគេបញ្ចេញឱ្យប្រើប្រាស់។ ទោះបីជាយ៉ាង នេះក្តី នៅ​ក្នុង​ការប្រៀបធៀបទៅនឹងការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃការរចនាអក្សរឡាទីន យើង​សង្កេត​ឃើញ​ថា​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ​ជា​លក្ខណៈ​ឌីជីថល​នៅ​តែ​មិន​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​ក្នុង​ន័យ​កែ​លម្អ​និង​ធ្វើ​ឱ្យ​មានច្រើនបែបខុសៗគ្នា។

១. ការស្រាវជ្រាវ

ជំហ៊ាន​ដ៏​សំខាន់មួយដើម្បីសរសេរ ធ្វើគំនូរព្រាង និងរចនាអក្សរ ខ្មែរ គឺធ្វើការរក ឱ្យ​ឃើញ​នូវ​ប្រវត្ត​របស់​អក្សរ និងការប្រើប្រាស់របស់វាពីំមួយជំនាន់ ទៅមួយជំនាន់។ ការឱ្យតម្លៃទៅលើអតីតកាល ជួយ​យើង​ឱ្យ​អាច​យល់​ដឹង​ពីចម្លើយនិងប្រតិកម្មទៅនឹងការសម្រេចចិត្តក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន។ អ្នក​ជំនាញ​ខាង​ប្រវត្តតួអក្សរនិងអ្នកជំនាញខាងសរសេរ អក្សរដៃ គឺ​ជា​ប្រភព​ដ៏​សំខាន់​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ការ​ពាក់ព័ន្ធ​ជា​មួយនឹងអក្សរ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីរក្សានូវគតិបណ្ឌិត ការ​បញ្ហាញ​ពី​អត្​តសញ្ញា​ណ​តាម​រយៈ​អ្វីដែលអាចមើលឃើញ។

២. ការប្រមូលផ្តុំ

ការ​ប្រមូល​ផ្តុំ​ឧទាហរណ៍​ជា​ច្រើន​ទាក់​ទង​នឹង​ប្រភេទ​អក្សរ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​ ជួយយើងឱ្យយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីពុម្ពអក្សរខ្មែរ និង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ក្នុង​កិច្ច​ពិភាក្សា​តាម​ន័យ​រចនា​ក្រាហ្វិក។ជាឧទាហរណ៍ ការសរសេរអក្សរដៃចាប់ផ្តើម បាត់បង់​បន្តិច​ម្តងៗ​ពី​លើ​ដង​ផ្លូវ​ដូច្នេះ​ការ​ថត រូបពីស្លាកយីហោផ្សេងៗដែលសរសេរដោយដៃ គឺ​ជា​ឱកាស​ចុង​ក្រោយ​ក្នុង​ការ​ថែរក្សា​នូវ​ប្រភេទពុម្ពអក្សរផ្សេងៗគ្នា ក៏ដូចជាទុកសម្រាប់ ជាឯកសារផងដែរ។

៣. ការធ្វើពិសោធន៍

គំរោង​នេះ​មានគោលបំណងលើកទឹកចិត្ត ដល់អ្នករចនាក្រាហ្វិក ដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវ ប្រមូល​ផ្តុំ​ក្បួន​ច្បាប់​ផ្នែកអក្សរដ៏សម្បូរបែប និងធ្វើការដកពិសោធន៍ជាមួយតួអក្សរនិងពុម្ពអក្សរផ្សេងៗ ដើម្បី​សម្រេច​បាននូវការរចនាថ្មីដែលមានប្រសិទ្ធភាព។ ឧបសគ្គ​ចម្បង​នោះ​គឺ​ការ​ស្វែង​រក​តុល្យ​ភាព​រវាង​កំណែប្រែថ្មី និងការថែរក្សានូវការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងអក្សរនីមួយៗ។

Read English Version by CLICKING HERE

About Saoyuth

A graduate in Media Management with experiences working as a reporter with local and international news institutions, a multimedia team leader and a TV Producer for a LIVE News Show. Currently, I am a freelance video maker and social media consultant.

Posted on December 18, 2010, in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 2 Comments.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: