សេចក្តីជូនដំណឹងបន្ទាន់


ខ្ញុំ​ទើប​តែ​ទទួល​បាន​សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​មួយ​ច្បាប់​ចេញ​ដោ​យ​អភិបាល​ខណ្ឌ​ទួលគោក ដែល​ជូន​ដំណឹង​ដល់​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​រស់​នៅ​ក្នុង​ខណ្ឌ​ទួល​គោក​ទាំង​អស់ ​ឱ្យ​ប្រយ័ត​ប្រយែង​ជា​មួយ​នឹង​ជន​ល្មើស​​មួយ​ក្រុម​​ដែល​កំពុង​ឆក់​ឱកាស​ធ្វើ​សកម្មភា​ព​ប្លន់​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​។​ ចំពោះ​ពត៌​មាន​បន្ថែម​សូម​អាន​សេចក្តី​ប្រកាស​ពត៌មាន​ទាំង​ស្រុង​នៅ​ខា​​ងក្រោម​៖

សេចក្តីប្រកាសពត៌មាន

សេចក្តីប្រកាសពត៌មានបន្ទាន់

Dara Saoyuth
14/12/2010
Advertisements

About Saoyuth

A graduate in Media Management with experiences working as a reporter with local and international news institutions, a multimedia team leader and a TV Producer for a LIVE News Show. Currently, I am a freelance video maker and social media consultant.

Posted on December 14, 2010, in Inform and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: